Current Issue

Atmospheric HULIS and its ability to mediate the reactive oxygen species (ROS): A review

Myat Sandar Win,Zhengyang Tian,Hui Zhao,Kai Xiao,Jiaxian Peng,Yu Shang,Minghong Wu,Guangli Xiu,Senlin Lu,Shinich Yonemochi,Qingyue Wang

[Abstract]|[View PDF]

Influence of ship emissions on NOx, SO2, O3 and PM concentrations in a North-Sea harbor in France

Frédéric Ledoux,Cloé Roche,Fabrice Cazier,Charles Beaugard,Dominique Courcot

[Abstract]|[View PDF]

Are current Chinese national ambient air quality standards on 24-hour averages for particulate matter sufficient to protect public health?

Rongshan Wu,Xiaoming Song,Yingchen Bai,Jie Chen,Qian Zhao,Shuo Liu,Hongbing Xu,Tong Wang,Baihuan Feng,Yi Zhang,Liuju Zhong,Xuemei Wang,Fengchang Wu,Wei Huang

[Abstract]|[View PDF]

Fast screening compositions of PM2.5 by ATR-FTIR: Comparison with results from IC andOC/EC analyzers

Xu Yu,Wei Song,Qingqing Yu,Sheng Li,Ming Zhu,Yanli Zhang,Wei Deng,Weiqiang Yang,Zhonghui Huang,Xinhui Bi,Xinming Wang

[Abstract]|[View PDF]

Investigating missing sources of glyoxal over China using a regional air quality model (RAMS-CMAQ)

Jialin Li,Meigen Zhang,Guiqian Tang,Fangkun Wu,Leonardo M.A. Alvarado,Mihalis Vrekoussis,Andreas Richter,John P. Burrows

[Abstract]|[View PDF]

Particulate matter pollution in Kunshan High-Tech zone: Source apportionment with trace elements, plume evolution and its monitoring

Suwei Zhang,Qijie Zhang,Armand Albergel,Didier Buty,Liangmin Yu,Haiting Wang,Wuxia Bi,Peng Cheng,Fu Chen,Jun Fang,Ruirui Hou,Xudong Luan,Changgan Shu,Jingjing Su

[Abstract]|[View PDF]

Baosteel emission control significantly benefited air quality in Shanghai

Ting Han,Lan Yao,Li Liu,Aiyong Xian,Hui Chen,Wenbo Dong,Jianmin Chen

[Abstract]|[View PDF]

Atmospheric isoprene and monoterpenes in a typical urban area of Beijing: Pollution characterization, chemical reactivity and source identification

Xi Cheng,Hong Li,Yujie Zhang,Yuping Li,Weiqi Zhang,Xuezhong Wang,Fang Bi,Hao Zhang,Jian Gao,Fahe Chai,Xiaoxiu Lun,Yizhen Chen,Jian Gao,Junyi Lv

[Abstract]|[View PDF]

Chemical characterization of fine and ultrafine PM, direct and indirect genotoxicity of PM and their organic extracts on pulmonary cells

Sylvain Billet,Yann Landkocz,Perrine J. Martin,Anthony Verdin,Frédéric Ledoux,Capucine Lepers,Véronique André,Fabrice Cazier,François Sichel,Pirouz Shirali,Pierre Gosset,Dominique Courcot

[Abstract]|[View PDF]

Chemical characteristics of haze particles in Xi'an during Chinese Spring Festival: Impact of fireworks burning

Can Wu,Gehui Wang,Jiayuan Wang,Jianjun Li,Yanqin Ren,Lu Zhang,Cong Cao,Jin Li,Shuagshuang Ge,Yuning Xie,Xinpei Wang,Guoyan Xue

[Abstract]|[View PDF]

Size distribution and source of heavy metals in particulate matter on the lead and zinc smelting affected area

Kai Zhang,Fahe Chai,Zilong Zheng,Qing Yang,Xuecai Zhong,Khanneh Wadinga Fomba,Guangzhu Zhou

[Abstract]|[View PDF]

Understanding unusually high levels of peroxyacetyl nitrate (PAN) in winter in Urban Jinan, China

Lu Liu,Xinfeng Wang,Jianmin Chen,Likun Xue,Wenxing Wang,Liang Wen,Dandan Li,Tianshu Chen

[Abstract]|[View PDF]

Strong ozone production at a rural site in theNorth China Plain: Mixed effects of urban plumesand biogenic emissions

Ruihan Zong,Xue Yang,Liang Wen,Caihong Xu,Yanhong Zhu,Tianshu Chen,Lan Yao,Liwei Wang,Junmei Zhang,Lingxiao Yang,Xinfeng Wang,Min Shao,Tong Zhu,Likun Xue,Wenxing Wang

[Abstract]|[View PDF]

Kinetic and product studies of Cl atoms reactions with a series of branched Ketones

Yangang Ren,Jinhe Wang,Benoit Grosselin,Véronique Daële,Abdelwahid Mellouki

[Abstract]|[View PDF]

Kinetic study of the gas-phase reaction of O3 with three unsaturated alcohols

Weiran Li,Yi Chen,Shengrui Tong,Yucong Guo,Yunhong Zhang,Maofa Ge

[Abstract]|[View PDF]

Copyright © Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences. Published by Elsevier B.V. and Science Press. All rights reserved. 京ICP备05002858号-3