Recent Published Articles

O3 oxidation combined with semi-dry method for simultaneous desulfuriz...

Fagao Liu,Maoyu Cai,Xiaolong Liu,Tingyu Zhu,Yang Zou

Toxic effects of nano-TiO2 in bivalves—A synthesis of meta-analysis an...

Zhuoqing Li,Menghong Hu,Hanting Song,Daohui Lin,Youji Wang

Corrigendum to ‘Effects of acid, acid-ZVI/PMS, Fe(II)/PMS and ZVI/PMS ...

Xiaoyang Fan,Yili Wang,Daxin Zhang,Yajie Guo,Shihui Gao,Enrui Li,Huaili Zheng

Current situation and forecast of environmental risks of a typical lea...

Tao Chen,Zi-Ang Yan,Damao Xu,Minghui Wang,Jian Huang,Bo Yan,Xianming Xiao,Xunan Ning

Alkalinity neutralization and structure upgrade of bauxite residue was...

Chuxuan Li,Lu Tang,Jun Jiang,Feng Zhu,Jingju Zhou,Shengguo Xue

Preface

Abdelwahid Mellouki,Christian George

Corrigendum to “The effect of salinity on waste activated sludge alkal...

Baodan Jin,Shuying Wang,Liqun Xing,Baikun Li,Yongzhen Peng

Effect of amendments on the leaching behavior of alkaline anions and m...

Tao Tian,Jingju Zhou,Feng Zhu,Yuzhen Ye,Ying Guo,William Hartley,Shengguo Xue

Changes in distribution and microstructure of bauxite residue aggregat...

Shengguo Xue,Yuzhen Ye,Feng Zhu,Qiongli Wang,Jun Jiang,William Hartley

Maghemite (γ-Fe2O3) nanoparticles enhance dissimilatory ferrihydrite r...

Zheng Chen,Yaxian Zhang,Qingliu Luo,Liuying Wang,Shurui Liu,Yajuan Peng,Haitao Wang,Liang Shen,Qingbiao Li,Yuanpeng Wang

The key role of inoculated sludge in fast start-up of sequencing batch...

Xiao-chun Wang,Zhong-lin Chen,Jing Kang,Xia Zhao,Ji-min Shen,Liu Yang

Variations regularity of microorganisms and corrosion of cast iron in ...

Wei Qiu,Weiyu Li,Junguo He,Hongyu Zhao,Xiuming Liu,Yixing Yuan

Removal of arsenite by reductive precipitation in dithionite solution ...

Bahngmi Jung,Aya Safan,Yuhang Duan,Vishakha Kaushik,Bill Batchelor,Ahmed Abdel-Wahab

Effect of biochar on fate and transport of manure-borne estrogens in s...

Sanaz Alizadeh,Shiv O. Prasher,Eman ElSayed,Zhiming Qi,Ramanbhai M. Patel

The effects of hydrogen peroxide pre-oxidation on ultrafiltration memb...

Xing Wang,Baiwen Ma,Yaohui Bai,Huachun Lan,Huijuan Liu,Jiuhui Qu

Role of nitric oxide in the genotoxic response to chronic microcystin-...

Xiaofei Wang, An Xu, Pei Huang, Yun Liu, Hua Du, Xinan Wang, Meimei Wang, Yichen Wang, Tom K. Hei and Lijun Wu

jes

Copyright © Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences. Published by Elsevier B.V. and Science Press. All rights reserved.京ICP备05002858号-3